Az NHKV Zrt. optimalizálja a hulladékgazdálkodást

Hír

2018/12/07

Közel 12 600 tonna hulladék keletkezik naponta Magyarországon, ami begyűjtésre vár. A feladat koordinálása, területi optimalizálása és a megfelelő színvonalú szolgáltatás biztosítása komoly rendszerszintű szervezést igényel, mely feltételezi a hulladékgazdálkodási rendszer integrációját.

Ezt az optimalizálási küldetést teljesítette az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó NHKV Zrt. A hulladékgazdálkodási rendszer integrációja az egységes színvonalú, nonprofit és fenntartható közszolgáltatás kialakítását célozta meg. A rendszermegújítás háttérben több tényező is felfedezhető. A korábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer, szolgáltatási területenként számos tekintetben (pl. közszolgáltatási díjak mértéke, a szolgáltatás műszaki tartalma, az üzemeltetés mutatói stb.) eltéréseket jelzett. Az egységes rendszer létrehozása érdekében, az optimalizált területi elrendezés mentén 25 hulladékgazdálkodási régió (HGR) került kialakításra az NHKV Zrt. közreműködésével. 23 régióban egy-egy társulás fogja össze és látja el az érintett önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataikat. Két régió, a Duna-Vértes és a Nyugat-Dunántúli esetében pedig kettő-kettő közszolgáltató került kiválasztásra.

Kevesebb közszolgáltató a hatékonyság érdekében
Az összesen 27 közszolgáltató kijelölésével még egy fontos változtatás történt a hulladékgazdálkodás területén. A korábbi, 109 db közszolgáltató számára kiadott megfelelőségi vélemény 27-re csökkent. A megfelelőségi vélemény alapfeltétele a közszolgáltatási feladatok ellátásának. A teendők közé tartozik az elkülönített hulladékgyűjtés és szállítás a csomagolási hulladékok esetében (papír, üveg, műanyag, fém), illetve a zöldhulladék gyűjtése és szállítása. A begyűjtött zöldhulladékok komposztálása, vagy egyéb módon történő hasznosítása szintén a közszolgáltató feladata, ahogy a begyűjtött csomagolási és lom hulladékok előkezelése és válogatása a minél nagyobb arányú anyagában hasznosítás érdekében. A teendők közé tartozik a vegyesen gyűjtött hulladék legalább heti egyszeri gyűjtése és elszállítása, illetve az így gyűjtött hulladékok mechanikai, biológiai előkezelése az anyagában nem, de energetikailag még hasznosítható hulladékok különválasztása és hasznosítóhoz juttatása érdekében. Közszolgáltatónak kell biztosítania a lomtalanítást, a lerakóba kerülő hulladékok mennyiségének csökkentését, a hulladékudvar üzemeltetését, illetve a közszolgáltatás ellátásához tartozó valamennyi rendszer elem üzemeltetését. A hulladékgazdálkodási integrációt az is indokolta, hogy állami szinten szerették volna megakadályozni a közszolgáltatásért fizetendő díjak növekedését, összhangban a lakossági rezsicsökkentés elvárásaival.

Uniós elvárások teljesülése
További fontos cél volt az európai uniós forrásból megvalósult fejlesztések hatékony üzemeltetése, a hiányzó kapacitások KEHOP forrásból történő mielőbbi kiépítése. A 2016-2020 EU fejlesztési ciklus után a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztésére várhatón további uniós források nem állnak majd rendelkezésre. Így 2020 után a közszolgáltatás fenntartását és eszköz rendszerének biztosítását az ellátásra kötelezetteknek, illetve a közszolgáltatóknak kell biztosítania. A hosszú távú fenntarthatóság alapja az optimalizált, költséghatékony működés, amit az NHKV Zrt. által kialakított rendszer képes biztosítani.

Célként jelölték ki az Európai Unió által megfogalmazott visszagyűjtési, hasznosítási kötelezettségek 2020-ig történő teljesítését is.
Mindezen célok teljesülése érdekében az NHKV feladatai szerint meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait, a fejlesztés irányait, ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt. Kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont. Elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat. A hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében NHKV Zrt. kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét. További információk elérhetők az NHKV Zrt. oldalán.


Forrás: Zöldunió
Képek forrása: NHKV

Hirdetés (X)

forrás: Zöldunió

A rovat új hírei

Hasonló