Beszámoló az óbudai gázgyári szennyezésről

Hír

írta: MTI
2018/10/20

Október 19-én a Greenpeace Magyarország szerkesztőségünkhöz is eljuttatta közleményét, amelyben felhívják a figyelmet a régi gázgyár területe közelében található, Dunába szivárgó talajvízszennyezésről és az ahhoz kapcsolódóan elvégzett akkreditált laboratóriumi mérés eredményeiről. A hírre reagált az Óbudai önkormányzat, a Fővárosi Vízművek, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal is.

A Greenpeace Magyarország 2018 októberében vett mintákat a rendkívül alacsony vízállású Duna medréből a volt Óbudai Gázgyár mellett, miután az Index.hu újságírói értesítették a zöld szervezetet.

A Greenpeace közleményében részletezi a különböző szerves szennyezőkre és fémekre elvégzett laborvizsgálati eredményeket: e szerint egyes rákkeltőnek minősített szennyezők több százszorosan, más súlyos mérgek pedig több ezerszeresen haladták meg a talajvízre megengedett határértéket. Az elemzés rendkívül magas szennyezést mutatott a rákkeltő naftalinokból, valamint a mérgező policiklusos aromás szénhidrogénekből (PAH) és a rákkeltő benzolból. Az ilyen anyagok felszíni vizekbe jutását meg kell akadályozni az uniós szabályozás és a vonatkozó magyar jogszabály szerint is.

 • Egészségkárosító naftalinok: a két, naftalinokra vizsgált mintából az egyikben 75, míg a másikban 400 µg/l (mikrogramm/liter) feletti volt a naftalinok koncentrációja. Ez nagyon jelentősen túllépi a talajvízre megengedett határértékeket, melyek talajvízre literenként 2 µg-ot, a felszíni vizekre literenként évi 2,4 µg-ot engednek meg.. A naftalin „valószínűleg emberi rákkeltő” besorolású.
 • Mérgező PAH-ok: teljes koncentrációjuk 157, illetve 238 µg volt literenként, míg a talajvizekre megengedett határérték 2 µg. Egyes PAH-ok esetében még jelentősebb volt a határérték-túllépés. Az acenaftén koncentrációja több mint 3000-szeresen haladta meg a talajvízre megadott értéket.
 • Rákkeltő benzol: 66,7 µg/l volt a legmagasabb mért koncentráció, míg a talajvizekre megadott határérték 1 µg.
 • Idegrendszerre káros xilolok: a legmagasabb mért érték 262 µg/l volt, míg a talajvízre megadott határérték 20 µg/l.
 • Rákkeltő arzén: az egyik mintában 57,7 µg/l volt a szintén rákkeltő arzén koncentrációja, mely ugyancsak többszörösen lépi túl a talajvízre megadott 10 µg/l-t és a felszíni vizekre megengedett 20 µg/l-t.

A zöld szervezet közleményében közel 200 ezer tonnányi talaj elszennyezésről számol be, amelyet a volt Óbudai Gázgyár több mint hét évtizedes működése alatt a gáz tisztításának melléktermékeként keletkezett gázmasszának a gázgyár területén történő illegális elásása eredményezett, és "amely már évtizedek óta szennyezi a talajvizet és a talajt, és alacsony vízállás esetén a Dunába ömlik". Közleményük szerint a helyzet jelenleg olyan súlyos, hogy a gázmassza már a Budapest számára létfontosságú ivóvízbázisokat is veszélyezteti.

Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyianyag-szakértője szerint teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy ilyen mértékű szennyezés éri a Dunát. A kármentesítést sok éve meg kellett volna kezdenie az NKM Földgázszolgáltatónak (a volt Fővárosi Gázműveknek).

A Greenpeace Magyarország közleményében leszögezi: azonnali intézkedést várnak a hatóságoktól, és felszólítják az illetékes szerveket, sürgősen hozzák nyilvánosságra a kármentesítési terveket, ütemezéssel, határidőkkel, és a szennyezők felelősségre vonásával. A szervezet bejelentést tesz a területileg illetékes kormányhivatalnak és a vízügyi hatóságnak, továbbá kéri ezen szervek mielőbbi intézkedését a szennyezés megszüntetése érdekében. A környezetvédő szervezet emellett tájékoztatta a Fővárosi Vízműveket, valamint a kerületi önkormányzatot is a vízpart és a vízbázis szennyeződéséről.

A hírre reagált az Óbudai önkormányzat, a Fővárosi Vízművek, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal

Az Óbudai Önkormányzat közleményében írja: A Duna alacsony vízállása nyomán újra felszínre került és láthatóvá vált az évtizedek óta tudott tény, amely szerint az egykori Gázgyár szennyezett talajából mérgező anyagok szivárognak a folyóbaA kármentesítés érdekében csak a terület tulajdonosa, az NKM Földgázszolgáltató Zrt. léphet. Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere már 2009 óta figyelemmel kíséri a területet érintő folyamatokat, tudomása van a kármentesítést célzó korábbi tárgyalásokról, érdemi lépéseket azonban csak a terület tulajdonosa, a NKM Földgázszolgáltató Zrt. tehet. A gázgyár területe ugyanis nem III. kerületi önkormányzati tulajdon, a gázgyár kármentesítése így nem az önkormányzat feladata. Természetesen Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a kerületi lakosok érdekében minden tőle telhető segítséget megad a kármentesítés gyors és hatékony elvégzéséhez, de a kármentesítés során az érintett lakosság biztonságát szavatolni kell, a felmerülő kérdéseikre pedig megnyugtató válaszokat kell adni. - írták közleményükben.

  "Budapest ivóvízellátása biztonságos, a Fővárosi Vízművek által szolgáltatott ivóvíz minden tekintetben megfelel a szigorú előírásoknak" - közölte a vízművek pénteken az MTI-vel, - reagálva egyúttal arra is, hogy a gázmassza már a Budapest számára létfontosságú ivóvízbázisokat is veszélyeztetné. A fővárosi vízművek részéről is évek óta ismert az egykori Óbudai Gázgyár kármentesítésével kapcsolatos probléma, "amelynek megoldása, illetve megoldatlansága jellemzően a Duna alacsony vízállása esetén válik fokozottan égetővé" - írta vízművek közleményében. A vízművek hosszú évek óta a rendkívüli helyzetekben jól kialakított, különleges protokoll szerint üzemelteti ivóvízellátó rendszerét, amelynek része a fokozott ellenőrzés, másrészt - amennyiben a kockázat ezt indokolja - az érintett kutak kizárása a vízellátó rendszerből, illetve "ürítőre" járatása. "Ennek megfelelően az utóbbi hónapokban tapasztalt dunai kisvízállásra való tekintettel a mintavételek és a vizsgált paraméterek száma a megszokottnál is magasabb. Vizsgálati eredményeink szerint a szolgáltatott ivóvíz minősége a hálózati ivóvízre vonatkozó összes követelménynek megfelel. A vizsgált paraméterek mért értékei továbbra is jóval határérték alatt vannak" - tették hozzá. A vízművek közleményében leszögezte: elkötelezett a környezet- és vízbázisszennyezés megelőzése és megakadályozása iránt, és a maga eszközeivel mindent megtesz annak érdekében, hogy ez ne következzen be. Amennyiben ilyen eset tudomására jut, haladéktalanul jelzi az illetékes hatóságoknak, és a rendelkezésére álló valamennyi óvintézkedést megteszi a vízbiztonság fenntartása érdekében.

   A Pest Megyei Kormányhivatal közleményében azt írja, a Duna vízhozamához képest - még alacsony vízállás esetén is - elenyésző mennyiségű szennyezőanyag jut a Dunába a talajvízzel az Óbudai Gázgyár területéről, ami a hígulás miatt már a part közelében sem mutatható ki. Az Óbudai Gázgyár területén lakosságot ellátó vízbázis nincs, Budapest lakosságát ivóvízzel a Szentendrei, valamint a Csepel szigeti vízbázis kútjai látják el, így az eset Budapest lakosságának ivóvíz fogyasztását nem veszélyezteti.
   "Biztonságos Budapest ivóvíz ellátása" - szögezték le. Hozzátették: az érintett Duna-szakaszon a környezetvédelmi hatóság az elmúlt években több alkalommal tartott helyszíni szemlét, a vizsgálatok pedig igazolták, hogy alacsony vízálláskor talajvíz szivárog a Dunába az egykori Óbudai Gázgyár területe felől.
   Közleményükben hangsúlyozzák: az egykori Óbudai Gázgyár területén feltárt talaj- és talajvízszennyezés kármentesítése jelenleg is folyamatban van. A kőszén alapú gázgyártás és a területen folytatott egyéb tevékenységek következtében keletkezett szennyezés vonatkozásában környezetvédelmi hatóságként - a kármentesítés tényfeltárási szakaszának lezárultát követően - beavatkozásra és a beavatkozás ideje alatti kármentesítési monitoring végzésére kötelezték jogerős döntésben az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-t. "A beavatkozás elvégzésének célja a szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítési célállapot határérték alá történő megtisztítása, ezáltal a szennyezőanyagok Dunába jutásának megszüntetése" - jegyezték meg.  
   A tájékoztatás szerint a Gázgyár utca 1-3. szám alatt elhelyezkedő Óbudai Gázgyárhoz tartozó Duna-szakaszon pénteken ellenőrzést tartottak a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának munkatársai és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóságának munkatársai is. A hatóságok együttesen vizsgálják meg, hogy a szivárgás kapcsán szükséges-e további intézkedés. 
   A helyszíni ellenőrzés során akkreditált mintavételezés történt, amelyet a kormányhivatal érdi járási hivatalának akkreditált laboratóriuma fogja megvizsgálni. Emellett a Greenpeace Magyarország által nyilvánosságra hozott eredményekről szóló teljes mérési jegyzőkönyvet bekérik és megvizsgálják.


   Kép forrása: Greenpeace Magyarország

   forrás: Greenpeace Magyarország, MTI

   A rovat új hírei

   Hasonló