Új utakon a hulladékgazdálkodás

Hír

2015/06/01

Idén immár negyedik alkalommal került megrendezésre az „Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás” szakmai konferencia, melyet a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az OKTF NHI szervezett. A rendezvény első napjának záróeseményeként átadták az Európai Hulladékcsökkentési Hét legjobb akciófejlesztőinek járó díjakat, 2015 május 27-én. A kétnapos budapesti rendezvényre a legjelentősebb nemzetközi és hazai szakmai szervezetek, illetve a hulladékgazdálkodás területét irányító és alakító szereplők kaptak meghívást. A közel 400 résztvevő 21 országból érkezett a konferenciára.

A rendezvényt V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár nyitotta meg. Ezt követően Búsi Lajosnak, az OKTF főigazgatójának előadása hangzott el, melyben a hulladékgazdálkodás új struktúráját mutatta be, amely az elmúlt évek kardinális változásai nyomán egy „újrafeldolgozó társadalom” megteremtésének irányába mutat. Nyomatékosan emlékeztetett arra a megállapításra, hogy „a pazarlás ideje lejárt” és a konferencia megrendezése is erre kívánja felhívni a figyelmet.

A nemzetközi előadók igen sok szempontból dolgozták fel a témát. Az Európai Bizottság Környezetügyi Főigazgatóságát Anna Karamat képviselte, aki ismertette az Európai Bizottság álláspontját a körkörös gazdaság koncepciójával kapcsolatban. Mint kiderült, a szervezet még az idei évben több szakmai konzultációt folytat egy egységes európai akcióterv kidolgozásának érdekében, amelyet 2015 őszén tesznek közzé. A várható csomag iránymutatást ad a fenntartható fejlődést célzó intézkedésekhez.

A konferencián elhangzottak alapján leszűrhető egyik alapvetés, hogy a hulladék mennyiségének csökkentése és az újrafelhasználás elősegítése egyénileg és lokálisan indított akciókkal érhető el. Ezt támasztotta alá Françoise Bonnet, a Városok és Régiók Egyesülete az Újrahasznosításért és a Fenntartható Erőforrás Gazdálkodásért (ACR+) szervezet főtitkárának előadása, amelyből kiderült: a döntéshozók helyi szinten jogi és gazdasági eszközöket tudnak bevetni e közös cél elérése érdekében.

A körkörös gazdaság kevésbé fejlett országokban történő bevezetésének kérdéseiről beszélt Alexei Atudorei, a Nemzetközi Köztisztasági Világszervezet Regionális Fejlesztési Hálózatának (ISWA RDN) vezetője. Mint kifejtette, mielőtt bevezetnénk a körkörös gazdasági modellt, célszerű felmérni az egyes tagállamok, illetve európai országok állapotát, hiszen például az Egyesült Királyság hulladékgazdálkodása jelenleg mintegy 20%-ban felel meg a körkörös gazdaság elveinek. Ez pedig felveti a kérdést, hogy például egy kelet-európai állam készen áll-e ilyen mértékű változtatásra.

Az első nap zárásaként került sor az Európai Hulladékcsökkentési Hét eredményhirdetésére és a díjak átadására.

Magyarok a legjobbak között!
A 2014. november 22-30. között megvalósított EWWR kapcsán két kategóriában is jelöltek hazai akciófejlesztőket a díjra. A magánszemélyek között Greksa Lászlónét, a Bács-Kiskun megyei Homokmégy településről. Jelölését hihetetlen aktivitása indokolja, amellyel szűkebb és tágabb környezetében rendszeresen szervez kreatív akciókat, amelyek a keletező hulladék mennyiségének csökkentését és az újrafelhasználást célozzák. Több kezdeményezése is figyelemre méltó, például a „Szelektív hulladékgyűjtési nap”, amely megmozgatta a falu egyharmadát, és 1570 kg újrahasznosítható hulladékot gyűjtöttek.

Az oktatási intézmények kategóriájában a főváros XI. kerületében található Bethlen Gábor ÚÁG Kincskereső Tagiskolája került be az utolsó, háromszereplős fordulóba. Az iskola tanárai összefogva kidolgoztak egy edukatív, egyben játékos tematikus programot a gyerekeknek, koruknak és az osztályok jellegének megfelelően. Ehhez egy külön szoftvert is fejlesztettek, amely egyszerre tanítja a gyerekeket a tudatos hulladékcsökkentésre, és motiválja őket a helyes életforma folytatására. A program során a tanulók mindennapjaiba beépítették az élelmiszerhulladék csökkentésének fontosságát, az újrafelhasználás és a szelektív hulladékgyűjtés elemeit, mindezt úgy, hogy a gyerekeket nem ajándékkal vagy jutalommal, hanem a saját kíváncsiságukra alapozva motiválták.

A díjazott
Az idei évben az oktatási intézmények kategória díjazottja a Bethlen Gábor ÚÁG Kincskereső Tagiskolája tanárai – és természetesen diákjai – lettek. A kezdeményezés egyfelől innovatív, másfelől megmutatja, hogy a környezettudatos életvitelhez és neveléshez nem szükséges nagy erőfeszítéseket tenni, az könnyedén bevezethető a mindennapi életbe. A módszer különösen hasznos, hiszen a gyerekeket már első osztályos koruktól kezdve szoktatja a helyes gondolkodáshoz, így évről évre haladva a program hatása a szemléletmódra nagy valószínűséggel tartós marad.

„Nagyon örülünk ennek a díjnak. Korábban is több környezetvédelmi programban vettünk már részt, mint például a TeSzedd! szemétgyűjtő akcióban. Alternatív iskolaként sokféle aktivitásunk van, és amikor felfedeztük az Európai Hulladékcsökkentési Hetet elhatároztuk, hogy beillesztjük ezek közé. Szerencsére az iskolánk közössége nagyon jó, így a tanári kar összefogása nem volt kérdéses. Közösen alakítottuk ki a koncepciót. A számítógépes program ötletének alapja, hogy nem szerettünk volna hulladékot termelni, például nyomtatott anyagokkal. A program végén láttuk, hogy jó, hogy van hatása, így elhatároztuk, hogy hagyományt teremtünk vele. Mivel a gyerekek hat évig járnak hozzánk, ezalatt az idő alatt nagy pozitív hatást fejthetünk ki” – mondta el az iskola tanára, egyben a projekt ötletgazdája, Kiss Anna.
A díjakat V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár adta át a nyerteseknek.

A második napon, május 28-án a magyar előadóké volt a főszerep
A hulladékgazdálkodási ágazat hazai helyzetéről, a várható jogszabályi változásokról szakmai előadók, illetve kapcsolódó iparági szereplők segítségével kaptak a résztvevők átfogó képet.
A konferencián dr. Stumpf István alkotmánybíró felvázolta az állam szerepét a piacgazdaságban. Kiemelte az innováció területét, az állami tulajdonú cégek alapításának nemzetközi gyakorlatát, tapasztalatait, hangsúlyozva a megfelelő szabályozó környezet megteremtését és a vállalkozóbarát szolgáltató állam kiépítését, amely a közjó érdekét szolgálja.
A hulladékgazdálkodás jogszabályi kereteibe dr. Makai Martina előadása engedett bepillantást. A Földművelésügyi Minisztérium Környezetpolitikai Főosztályának főosztályvezetője négy, még közigazgatási egyeztetés alatt álló rendelettervezetet mutatott be. Ezek felölelték a melléktermékekre vonatkozó követelményeknek való megfelelést, a hulladékgazdálkodási bírsággal kapcsolatos szabályozást, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet, melyekkel kapcsolatban még várják az érdekeltek véleményét.

A kétnapos szakmai fórum előadásai megtalálhatóak a konferencia honlapján.

 

forrás: OKTF NHI

A rovat új hírei

Hasonló

Startol a HUNOR

Jövőre megkezdi működését a hazai hulladékgazdálkodás nyomkövető rendszere.

Rekordszámú résztvevő

Minden eddiginél jobb eredménnyel zárult az idei Európai Hulladékcsökkentési Hét Magyarországon.